OPTIMA Yellow Top

Optima Yellow Top är ett optimalt AGM batteri för maskiner och fordon som kräver en mycket hög starteffekt men som även behöver strömförsörjning till en hel del elektrisk utrustning också.
Fordon som tillhör denna kategori är bland annat husvagnar, husbilar, terrängfordon och kommersiella städ/rengörings maskiner.

Det speciella med AMG tekniken i Optimas batterier är att de kan återhämta sig från djupa urladdningar upprepade gånger.

Köp ett Optima Yellow-Top [AGM] >>