AGM batterier är helt slutna, underhållsfria, fri från illaluktande gaser och kan monteras hur som helst utan att riskera läckage. AGM står för “Absorbent glass mat” vilket innebär att AGM batterier har en absoberande glasfiber matta som binder upp batterisyran, förbättrar prestandan och gör att batteriets blyplattor sitter som gjutna i varandra. Denna konstruktion är extremt tålig och du kan till och med såga itu AGM batterier utan att de läcker.

2017-2021 © Rabatterier.se [Amazon, Amazon Prime namn och logo är registrerade varumärken till Amazon.com, Inc. eller affiliates]