Northvolt är inget annat än en Svensk industriell solskenshistoria. I skrivande stund är de på god väg att färdigställandet den första etappen av sin nya batterifabrik i Skellefteå på område om 50 hektar (lika stort som ett och ett halvt Gamla stan i Stockholm). När batterifabriken står färdig år 2024 uppgår det projekterade området till mer än fyra gånger så stort som det i etapp ett (200 hektar).

Den förväntade produktionskapaciteten i denna enorma anläggning förväntas kunna leverera litiumjonbatterier motsvarande 16 gigawattimmar. Denna volym beräknas kosta 1 miljard per gigawattimme att tillverka och ska gå i produktion i slutet av nästa år (2021).

För att ge lite perspektiv till den som inte är bekant med den här världen och som kanske inte svänger med begreppet gigawatttimme lika ofta som liter eller kg till vardags så motsvarar det en batteriproduktion till ca 150 000 elbilar.

Detta kan låta ambitiöst och som en hel del batterier och elbilar att sälja men enligt Nortvolts kommunikationschef Jesper Wigardt är efterfrågan på företagets gröna batterier extremt hög.

”Vi har kundorder från bland andra Volkswagen, BMW och Scania på totalt 13 miljarder dollar fram till 2030. Det betyder i princip att våra första 16 gigawattimmar är utsålda.”

Jesper Wigardt, kommunikationschef på Northvolt.
Jesper Wigardt kommunikationschef på Northvolt.Foto Johan Gustafsson
Jesper Wigard. Foto:Johan Gustafsson

Jesper Wigardt har även uppgett att anläggningen, när denna är fullt utbyggd och färdigställd 2024-2025 så arbetar ca 3.000 personer hos Northvolt och fabriken producerar batterier till mellan 700.000 och 800.000 bilar per år. Det kommer även innebära att elförbrukningen väntas ligga på 2 terrawattimmar per år vilket motsvarar 1 till 2 procent av Sveriges elkonsumtion…

Världens grönaste batterifabrik

Grönt och hållbart är stolta ledord för Northvolt. Och tur är väl det med tanke på det enorma avtryck företaget önskar göra. Deras manifestation av att bygga Europas största batterifabrik i norra Sverige kunde inte heller rikta ett tydligare budskap. Den svenska batteritillverkaren har varit mycket konsekventa och tydliga i sitt löfte om att tillverka världens mest hållbara batteri på väldens mest hållbara sätt. Det blir alltså en av deras största och viktigaste USPs i både marknadsföring och vid försäljning till kunder. Företaget garanterar att deras battericeller ska vara fyra gånger så hållbara batterier från en kinesisk konkurrent exempelvis. Detta blir en viktig faktor när de underliggande mega trenderna för både Northvolt och elbils-branschen handlar om en grön omställning.

Elnätet där fabriken ligger är en av de stora nycklarna som möjliggör den gröna produktionen. De går nämligen helt på vatten- och vindkraft så den energi som köps in blir uteslutande grön energi i form av vatten- och vindkraft och som kommer att driva fabriken. Och tur är väl det?

– Att göra vårt litiumjonbatteriet helt hållbart är nyckeln för att vi ska klara elomställningen och omställningen till ett förnybart samhälle. Vår strategi bygger på att vi både får ned koldioxidavtrycket i själva batteriet ordentligt, men också att vi jobbar med återvinning av batterier.

Emma Nehrenheim, miljö- och hållbarhetschef på Northvolt.
Northvolt Emma Nehrenheim
Emma Nehrenheim. Foto: Automation Region.

Företagets strategi och gröna mindset stäcker sig längre än fabrikens fyra väggar och hörn. Att bygga upp en hållbar och trovärdig leverantörskedjan är också extremt viktigt för företaget. Det kommer att genomsyra hela samhället som byggs upp runt fabriken, underleverantörer, andra företag som flyttar till området och till och med kommunens profil som en attraktiv etableringsplats för grön industri och andra verksamheter.

Såhär skriver Skellefteå själva på kommunens webbplats; “Skellefteå är en växtplats för hållbar industri med låg klimatpåverkan. Företaget Northvolt har valt Skellefteå som etableringsort för sin planerade batterifabrik eftersom Skellefteå visat att vi har de förutsättningar som krävs för en etablering av detta slag. Vi kan erbjuda 100 procent förnybar energiproduktion, en attraktiv etableringsplats, väl fungerande hamn, järnväg, närhet till kommunikationer och dessutom en hög livskvalitet med möjlighet att snabbt öka byggandet av bostäder, skolor och infrastruktur som kommer att behövas.”

Och Northvolt får brett gehör för sin gröna profil. Det har bland annat lockat till sig 159 miljoner kronor i stöd av Naturvårdsverket för återvinning av bland annat kobolt, nickel och litium från tillverkning och återvinning av elbilarnas batterier.

Naturvårdsverkets pengar kommer från det gröna statliga investeringsstödet Klimatklivet som är ämnat gå till regionala och lokala åtgärder som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Målet med investeringen från naturvårdsverkets sida är att Northvolts nya anläggning ska kunna återvinna 25 000 ton battericeller per år. Det är en betydande volym som kan jämföras med den totala kapaciteten om 33 000 ton per år i Europa idag. För Northvolts del är även målet att 50 procent av deras råvaror ska komma från just återvinningen år 2030.

Northvolt Video

Fler planerade batterifabriker i Europa

Northvolt är dock inte ensamma om att satsa på toppmoderna batterifabriker i Europa. Både Amerikanska Tesla, Kinesiska Svolt och Norksa Freyr har långt gångna planer på att bygga och producera litiumjonbatterier i liknande anläggningar med ännu större kapacitet än Northvolt.

De länder andra än Sverige som lockat tills sig investeringar från dessa batteritillverkare är framförallt Tyskland som är kända för sin dominans inom bilindustrin. Norge och Storbritannien är annars två länder som också har varit intressanta för liknande projekt.

Det är därför tveksamt om Northvolt verkligen kommer att vara Europas största batterifabrik eller tillverkare av batterier till elbilar i framtiden. Dock verkar ingen av deras konkurrenter alls lika intresserade av de gröna aspekter som den Svenska producenten lyfter fram och stoltserar med.

Dagens tillverkare av traditionella bilbatterier

Batteripaketen och battericellerna som tillverkas av bland annat Tesla, Freyr, Svolt, Northvolt m.fl. är inte direkt som de “vanliga” batterierna man tänker på när man ska köpa ett nytt bilbatteri.

Det bästa bilbatteriet som produceras idag tillverkas med så kallad AGM teknik (Absorbent Glass Math) där batterisyran som finns inuti batteriet har sugits / bundits upp av glasfibermattor. AGM batterier är mycket robusta och är antingen avsedda för bilar med Start-Stop funktionalitet, de moderna större bilarna eller de med mycket teknisk utrustning installerad likt taxibilar och liknande.

Till de ledande tillverkarna av traditonella bilbatterier hör exempelvis Bosch, Banner, Optima eller Varta, Tudor och Exide m.fl som faktiskt också har sina fabriker placerade i bland annat Belgien, Österrike, Sverige och andra länder inom Europa.

Hur ser detaljplanen för Northvolts batterifabrik ut?

En fullständig detaljplan för Northvolts batterifabrik hittar du här.

Hur stor blir Northvolts batterifabrik?

Fabriken i Skellefteå blir ca 200 hektar stor när anläggningen står klar 2024.

Hur mycket el kommer gå åt till Northvolts fabrikens produktion?

2 terrawattimmar eller ca 2% av Sveriges elproduktion kommer gå åt årligen.

Hur många batterier kommer Northvolts fabrik att producera?

Första etappen väntas kunna leverera battericeller om 16 gigawatt till ca 150 000 bilar om året.

När hela anläggningen står klart 2024 finns det kapacitet för att leverera batterier om ca 80 gigawatt till ca 700 000 – 800 000 elbilar.

Blir Northvolts batterifabrik störst i Europa?

Det finns en hel del som pekar på att så kommer förmodligen inte bli fallet.

Men desto mer talar för att det kommer bli Europas grönaste fabrik och producent av batterier till elbilar (och till andra ändamål).